Služby jsou zaměřeny na snižování bezpečnostních rizik zákazníků, zejména ochranu zdraví, životů, majetku a ochranu informací.
 
Naše společnost FLASH Security s.r.o. se zabývá ostrahou objektů, eventů , recepční službou, ostrahou bankovního sektoru a charakteru a v neposlední řadě také V.I.P osobní ostrahou (V tomto případě může bodyguard plnit také služby osobního řidiče a privátního asistenta).
 
Prvořadým cílem je spokojenost zákazníka, což je možné dokladovat referencemi z realizovaných zakázek. Nabízíme individuální řešení, flexibilitu a periodickou analýzu efektivity procesů včetně doporučení na jejich zkvalitnění.
 
Při řešení bezpečnostních problematik, které chápeme jako nedílnou součást vašeho podnikání, stojíme vždy na vaší straně. Díky svým zkušenostem chápeme vaše potřeby i limity, kterým jste vystaveni. Pomáháme vám integrovat bezpečnostní opatření tak, aby plnila svojí funkci, aniž by snižovala efektivitu.

 

OSTRAHA OBJEKTŮ

Poskytujeme 24hodinový servis pro zkvalitňování úrovně poskytovaných služeb, který spočívá v pravidelném monitorování kvality a celkové situace na pracovišti s využitím informačních zdrojů od klienta i zaměstnanců (připomínky zákazníka, výsledky vlastních inspekčních kontrol, hlášení o průběhu služby atp.). Na zjištěné poznatky je okamžitě reagováno. Operativně jsou aplikovány pozitivní zkušenosti z obdobných projektů.

 

EVENT SECURITY

Nejlepší akce je, když se všichni skvěle baví a nic se nestalo. Zajistíme Váš event se 100% diskrétností.
Našim cílem je snížení možnosti vzniku mimořádných událostí a s tím spojených škod na zdraví a životě osob a na majetku zákazníka. Jde o profesionální bezpečnostně-asistenční činnosti k zajištění hladkého průběhu akce a spokojenosti zákazníka.

 

VIP FYZICKÁ OSTRAHA

Naše bezpečnostní služby v oblasti fyzické ostrahy objektu, majetku a osob jsou zajištěny zkušenými a proškolenými pracovníky, jejichž výběru a školení věnujeme vysokou pozornost. Nabízíme kvalitní a komplexní služby založené na dlouholeté tradici a nabytých zkušenostech v oboru.

 

flash security